Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zarząd Koła

 Z A R Z Ą D    K O Ł A 

 

  Prezes

Adam Elwart

 

Wiceprezes ds. Sportu

Krzysztof Pawlik

 

Wiceprezes ds. Ochrony Wód

Piotr Gliwiński

 

Skarbnik
Mariusz Baliszewski

 

Sekretarz

Rafał Pionk

 

Z-ca Sekretarz

Marian Brauer

 

Rzecznik Dyscyplinarny
Bogdan Zaborowski

Gospodarz

Wojciech Socha

 

 

Przewodniczący Klubu "Lipień"

Michał Greszta

 

K O M I S J A    R E W I Z Y J N A


Przewodniczący KR

Dariusz Mankiewicz

 

Z-ca Przewodniczącego KR
Tomasz Matuszczak


Sekretarz KR
Dorota Gliwińska


S Ą D    K O L E Ż E Ń S K I


Przewodniczący SK
Bogdan Nowak


Sekretarz SK
Jerzy Krupa


Członek SK
Mirosław Grom

 

Członek SK
Stefan Hewelt

 

DELEGACI

 

Adam Elwart

Marian Brauer

Piotr Gliwiński

 

* Członkowie Zarządu oznaczeni pogrubioną czcionką 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia